فرهاد دانشجو جایگزین جاسبی میشود


اختصاصی فارس/
فرهاد دانشجو جایگزین جاسبی میشود

خبرگزاری فارس: فرهاد دانشجو اصلیترین گزینه جایگزینی جاسبی است و به گفته شجاعیفرد روز چهارشنبه به عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد انتخاب میشود.


محمدحسن شجاعیفرد مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفتوگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که اینگونه مطرح میشود که شما گزینه اصلی ریاست دانشگاه آزاد هستید، گفت: بنده را اشتباهی به عنوان گزینه ریاست دانشگاه آزاد معرفی میکنند، گزینه اصلی ریاست دانشگاه آزاد کسی جز فرهاد دانشجو نیست و انشاالله روز چهارشنبه به عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد انتخاب و معرفی میشود.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا مطمئن هستید فرهاد دانشجو رئیس جدید دانشگاه آزاد خواهد شد، خاطرنشان کرد: انشاءالله روز چهارشنبه در جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد به عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد انتخاب و معرفی میشود.

وی همچنین گفت: بنده اصلاً قرار نبوده کاندیدای ریاست دانشگاه آزاد باشم و این پیشنهاد را هم قبول نمیکردم.

مشاور وزیر علوم تصریح کرد: همه از من به عنوان گزینه ریاست دانشگاه آزاد نام میبرند اما رئیس جدید دانشگاه آزاد فرهاد دانشجو است و انشالله در جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد انتخاب میشوند.